Kê hoạch: Kế hoạch số 17/KH-UBND

Kế hoạch số 17/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 01/01/1970

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Người ký duyệt: Nguyễn Tân Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn hóa - Thông tin Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Thông báo
GIấy mời