Kê hoạch: Kế hoạch số 03/KH-UBND

Kế hoạch số 03/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 18/01/2022

kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), Mừng Xuân Nhâm Dần - 2022

Người ký duyệt: Nguyễn Tân Cơ quan / đơn vị ban hành:
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Văn Hóa - Xã hội
Thông báo
GIấy mời