Lên phía trên
Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về phụ cấp kế toán trưởng ở đơn vị tôi đã có quyết định về chính sách phụ cấp kế toán chưa và nếu có thì quyết định số mấy ? lấy ở đâu
Trả lời:
Bạn Nhàn thân mến!
Để hiểu rõ hơn về vấn đề bạn đã hỏi, đề nghị bạn nghiên cứu Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của liên Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ. Bạn có thể vào trang: www.chinhphu.vn để tìm văn bản.
GIấy mời